Emisija 23.01.2020.

Emisija 23.01.2020.

Među Haydnove koncerte za glazbala s tipkama ubrajamo i šest autentičnih koncerata za orgulje. Te skladbe pripadaju majstorovim najranijim koncertantnim djelima. Prvi Koncert u C-duru s nadnevkom iz godine 1756. na partituri ima oznaku da se izvodi s gudačima (uključujući i viole), uz dva clarina (trublje ili rogovi) i dvije oboe. Kako crtovlja za clarino I i clarino II nisu ispisana, izvedba koju danas nudimo uz gudače ima samo dvije oboe. S najnovije snimke kuće "Chandos" čut ćemo sljedeće interprete: Iaina Quinna kao solista, ansambl "Arcangelo" i dirigenta Jonathana Cohena.

O emisiji Probranice

Emisija pokrenuta 1993. godine donosi najnovije snimke inozemnih izdavača, uz stručnu recenziju autora .

Pročitaj više

Probranice
Probranice

HRT – HR 3 — Glazba

Emisija pokrenuta 1993. godine donosi najnovije snimke inozemnih izdavača, uz stručnu recenziju autora .

Najave

Probranice

Četvrtak, 09.07.2020. 22:30 - 23:00

Kao potomka naraštaja luteranskih pastora Georga Philippa Telemanna je privlačila mnoštvenost značenja protestantskih himana. Reformacija je na himan gledala kao na molitvu a njegova je glazbena sastavnica - koral - ...

Probranice
Nedjelja, 12.07.2020. 06:06 - 06:36

Probranice
Četvrtak, 16.07.2020. 22:30 - 23:00

Sve najave