Željko Badurina: Nešto o ničemu

Željko Badurina: Nešto o ničemu

Željko Badurina: Post art 116: Ostvarena noćenja 09092009

Ako proširimo termin Post-art kojim Željko Badurina naziva svoju seriju razglednica s duhovitim komentarima naše svakodnevice koje šalje na stotonjak adresa od 2005. godine, na cjelokupan njegov umjetnički rad, kako sam napominje, moguće je iskoristiti dvoznačnost riječi post. Dekonstrukcijom formi oglasa i njihovim ponovnim kolažiranjem u 'nemogućim' spojevima, kao što smo to vidjeli i u Muzeju za umjetnost i obrt na izložbi "Insajder", s djelima visoke umjetnosti i jeftinog kiča, Badurina je u umjetnosti poslije umjetnosti. U umjetnost koja upravo samom svojom banalnošću govori o površnosti, koja je, da bi uvjerljivo komentirala trenutno stanje stvari, i sama postala svakodnevni običan trenutak. Istu ovu metodu, samo u mediju jezičnog iskaza, Željko Badurina primjenio je i u audio radu koji premjerno emitiramo u emisiji Slika od zvuka.

Na jednom od svojih prvih izložbenih nastupa, na izložbi nazvanoj "Pop plastic", 1997. u Galeriji Studentskog centra, Željko Badurina izložio je dječje igračke za plažu: plastična jedrilica, žaba, kornjača, dupin, sve na napuhavanje, tretirani su kao 'prave' skulpture, na postamentima, sa svim dostojanstvom jedinstvenog umjetničkog djela. Dosjetka koja je trebala ironizirati umjetničku praksu ready madea, imala je i dodatnu 'ironizirajuću' ili čak 'autoironizirajuću' poruku: umjetnost je napuhana ili možda prenapuhana, tek šareni zrak. Ali, ova Badurinina dosjetka, kao što to najbolje dosjetke i čine, gađala je i nešto ozbiljniji problem: stereotipno poimanje reprezentacijske uloge umjetničkog djela, uloge koja se od umjetnosti i danas nerijetko očekuje. A možda je Badurina tom prilikom ironizirao i predodžbu o umjetniku 'do posljednjeg daha', onom koji iz svoje 'nutrine' stvara jedan novi, pa makar i plastični, svijet.

U svakom slučaju, umjetnička metoda Željka Badurine je duhoviti komentar. Braneći dosjetku kao umjetničko sredstvo, povodom velike izložbe Insajder u Muzeju za umjetnost i obrt, autor je nedavno rekao da "Dosjetka ponekad može vrlo direktno prenijeti poruku i ideju, gotovo trenutno, za razliku od mnogih znatno ambicioznijih umjetničkih pokušaja."

Sličan učinak imala je i njegova izložba "Computerwelt (Mensch, Natur, Technik)" u Studiju Josip Račić 2004. godine. Tada je izložio ciklus kompjutorskih grafika printanih na slikarska platna. Apsurdnost postupka posve je jasna ako se zna da isprintani uzorci izgledaju kao slike visokog modernizma, gestualnog ili akcijskog apstraktnog slikarstva. Računalnom izvedbom motiva traga umjetnikove ruke, koji se pak čita kao otisak umjetnikova trenutna unutarnjeg raspoloženja, Badurina je ponovno ismijavao stereotip, predodžbu umjetnosti kao jedinstvene i neponovljive geste genija, u raskoraku sa stvarnosti umjetnosti digitalnog doba, u vremenu multiplikacije, a što opet znači i brze produkcije i površne konzumacije.

Badurinin pop art ne znači samo pop art motiv, nego i njemu pripadajuće medije komuniciranja: možda se ovo najdoslovnije vidi u njegovom Facebook artu: ciklus kič slika "Peseka i maca" Badurinina je reakcija na gomile fotografija kućnih ljubimaca kojima vlasnici pune svoje profile. A ironizirajući facebook bonton Badurina je dosljedno i 'lajkao' svaku svoju 'preslatku macu ili peseka'.

Ako proširimo termin Post-art kojim Željko Badurina naziva svoju seriju razglednica s duhovitim komentarima naše svakodnevice koje šalje na stotonjak adresa od 2005. godine, na cjelokupan njegov rad, kako sam napominje, moguće je iskoristiti dvoznačnost riječi post. Dekonstrukcijom formi oglasa i njihovim ponovnim kolažiranjem u 'nemogućim' spojevima, kao što smo to vidjeli i u Muzeju za umjetnost i obrt, s djelima visoke umjetnosti i jeftinog kiča, Badurina je u umjetnosti poslije umjetnosti. U umjetnost koja upravo samom svojom banalnošću govori o površnosti, koja je, da bi uvjerljivo komentirala trenutno stanje stvari, i sama postala svakodnevni običan trenutak.

O emisiji Slika od zvuka

Izvorna umjetnička djela suvremenih vizualnih umjetnika ostvarena u mediju zvuka: sound art ili zvukovna umjetnost.

Pročitaj više

Slika od zvuka
Slika od zvuka

HRT – HR 3 — Umjetnost

Izvorna umjetnička djela suvremenih vizualnih umjetnika ostvarena u mediju zvuka: sound art ili zvukovna umjetnost.

Najave

PREDRAG PAVIĆ : RADNI DAN RENESANSNIH MAJSTORA

Subota, 01.08.2020. 23:30 - 23:58

Predrag Pavi\lang1050ć: RADNI DAN RENESANSNIH MAJSTORA (premijera)\lang1033

VANJA PAGAR: INTERFERENCIJE (ZVUK SLIKE)
Subota, 08.08.2020. 23:30 - 23:56

JANA WINDEREN: SOKKVA
Subota, 15.08.2020. 23:30 - 23:55

Sve najave