Najave: Euroclassic Notturno

Nedjelja, 18.08.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu emisije poslušajte, među ostalim, Haydnovu Stočetvrtu simfoniju u D-duru i Franckov Klavirski kvintet u f-molu. U dva sata možete čuti snimku koncerta što ga je Simfonijski orkestar Guangzhoua održao u matičnome gradu 7. svibnja 2017. - Huan Jing ravnala je izvedbama djela Brittena i Stravinskog, ali i skladbi što su ih napisali suvremeni kineski skladatelji Lin Zhao i Ye Xiaogang. Iz trećega dijela izdvajamo Missu Sancto Job Pierrea de la Ruea i Capriccio za dva klavira Francisa Poulenca.

Ponedjeljak, 19.08.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu programa možete, među ostalim, čuti i Debussyjevu Sonatu za violončelo te Griegovu Suitu "Iz Holbergova doba". U dva sata poslušajte posljednje tri Mozartove simfonije u interpretacijama Australskoga komornog orkestra pod vodstvom Richarda Tognettija. Iz trećega dijela izdvajamo Ockeghemovu Missu prolationum te Simfoniju u orijentalnom stilu Nicolaosa Mantzarosa.

Utorak, 20.08.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U povodu mađarskoga nacionalnog praznika, blagdana Svetoga Stjepana, noćašnje je program u cijelosti posvećen glazbovanju mađarskih glazbenika, poglavito, ali ne i isključivo u djelima mađarskih autora. Iz prvoga dijela izdvajamo Cvijeće mađarske domovine Johanna Kaspara Mertza i Koncert za čembalo Frigyesa Hidasa. U drugome dijelu na rasporedu je snimka koncerta što ga je Mađarska nacionalna filharmonija održala u Luzernu 28. studenog prošle godine - Zsolt Hamar ravnao je izdvedbama djela Sándora Veressa i Franza Liszta. U trećemu dijelu možete čuti i ulomke iz operete Vitez János Pongráca Kacsóha te Himnu svetom Stjepanu Zoltána Kodálya.

Srijeda, 21.08.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela programa izdvajamo Concertino za violončelo i orkestar Lea Smitsa i Puhački kvintet na švicarske narodne pjesme Alberta Moeschingera. U drugome dijelu poslušajte snimku koncerta što ga je Simfonijski orkestar Novosibirska održao u matičnome gradu 21. ožujka prošle godine - Jean-Claude Casadesus ravnao je izvedbama djela Debussyja, Bizeta i Berlioza. U trećemu dijelu možete čuti, među ostalim, i Koncert za lutnju u d-molu Johanna Friedricha Fascha te Finske narodne plesove Sulha Rante.

Četvrtak, 22.08.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu emisije poslušajte, među ostalim, Kasnoljetnu noć Wilhelma Stenhammara i Mozartov Koncert za dva klavira i orkestar u Es-duru. Drugi je dio u cijelosti posvećen Schubertovoj glazbi, uključujući i ciklus Lijepa mlinarica, što su ga bariton Andre Schuen i pijanist Daniel Heide izveli u vilabertranu 27. kolovoza prošle godine. Iz trećega dijela izdvajamo Violinski koncert Othmara Schoecka i Apstrakcije Pavla Merkua.

Petak, 23.08.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Prvi dio programa uokviruju uvertira Gijsbrecht van Amstel Johannesa Verhulsta i Bachova Treća orkestralna suita u D-duru. U drugome dijelu poslušajte snimku koncerta što ga je Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije održao u Ljubljani 22. ožujka ove godine - Giedrė Šlekytė ravnala je izdvedbama djela Beethovena, Prokofjeva i Brahmsa. U trećemu dijelu možete čuti Missu de Beata Virgine Josquina Despreza i Romancu za violinu i orkestar Johana Svendsena.

Subota, 24.08.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela emisije izdvajamo dva trija - Puhački trio u B-duru Leopolda Ebnera te Beethovenov Gudački trio u G-duru. U drugome dijelu poslušajte snimku recitala što ga je pijanist Jonathan Plowright održao na Chopinovu festivalu u Duszniki Zdróju 5. kolovoza prošle godine - uz niz djela poljskih autora, na programu su se našle i Brahmsove Varijacije i fuga na Händelovu temu. U trećemu dijelu možete čuti i Sibeliusovu Petu simfoniju u Es-duru te Španjolsku Emanuela Chabriera.

Nedjelja, 25.08.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu programa poslušajte, među ostalim, Ravelov Klavirski trio u a-molu i Gudački sekstet u C-duru Louisa Spohra. U drugome dijelu možete čuti snimku koncerta što ga je Filharmonija iz Osla održala u matičnome gradu 24. siječnja ove godine - pod ravnanjem Vasilija Petrenka izvedene su Sibeliusova Peta simfonija i Brahmsov Drugi klavirski koncert, u kojem je solist bio Simon Trpčeski. Iz trećega dijela izdvajamo Schumannov Violinski koncert i Musorgskijeve Slike s izložbe u interpretaciji Stevena Osbornea.

Ponedjeljak, 26.08.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu programa možete čuti, među ostalim, i Mozartovu obradu uvertire Händelovu Akidu i Galateji te Griegova Četiri psalma za bariton i mješoviti zbor. U dva sata na rasporedu je snimka koncerta komorne glazbe održanoga na Transsibirskome festivalu u Novosibirsku 23. ožujka 2017. - iz programa izdvajamo Brahmsov Klavirski kvintet u f-molu, izveden pod vodstvom violinista Vadima Rjepina. Iz trećega dijela emisije izdvajamo Treću simfoniju Zygmunta Noskowskog te Webernovu orkestraciju Ricercara iz Bachove Glazbene žrtve.

Utorak, 27.08.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Emisija započinje dvama rijetko izvođenim djelima - Imaginarnim putovanjem na Farske otoke Carla Nielsena i Sibeliusovim Trima pjesmama za američke škole. U dva sata poslušajte snimku koncerta komorne glazbe održanog u Saint Paulu 3. lipnja prošle godine - na programu su djela Felixa i Fanny Mendelssohn te Johannesa Brahmsa. Iz trećega dijela izdvajamo Devet pjesama Mieczysława Karłowicza i Dixit Dominus Francesca Soriana.

Srijeda, 28.08.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela emisije izdvajamo Johanesburšku svečanu uvertiru Williama Waltona i Korizmenu misu Michaela Haydna. U dva sata poslušajte Mahlerovu Sedmu simfoniju, zabilježenu na koncertu što ga je Simfonijski orkestar São Paula pod vodstvom Marin Alsop održao u matičnome gradu 10. svibnja prošle godine. U trećemu dijelu možete čuti i dva djela nadahnuta lovom - Lovačku sonatu Domenica Scarlattija i Haydnovu Lovačku simfoniju.

Četvrtak, 29.08.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela programa izdvajamo Missu Alma Redemptoris Mater Leonela Powera i Partitu za orkestar Grażyne Bacewicz. U drugome dijelu poslušajte snimku koncerta što ga je Trio VibrArt održao u Vilabertranu 3. kolovoza prošle godine - na programu su skladbe za klavirski trio Dvořáka, Schuberta i Mompoua. U trećemu dijelu možete čuti i Holstove Planete te Zvjezdanu kišu Evgenija Stefana.

Petak, 30.08.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela programa izdvajamo Ezopovu gozbu Charles-Valentina Alkana te Suitu iz baleta "Licitarsko srce" Krešimira Baranovića. U drugome dijelu poslušajte snimku koncerta što ga je Novosibirski simfonijski orkestar pod vodstvom Andrisa Poge održao u matičnome gradu 24. ožujka 2017. - na programu su skladbe Berlioza, Dvořáka i Šostakoviča. Iz trećega dijela izdvajamo Chopinove Preludije op. 28 u interpretaciji Davida Kadoucha te udaraljkašku skladbu Ghanaia Matthiasa Schmitta.

Subota, 31.08.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu emisije možete čuti Haydnove Dvije koračnice za puhače i Schumannov ciklus Pjesnikova ljubav. U drugome dijelu poslušajte snimku koncerta što ga je Ciriški komorni orkestar održao u Fisibachu 26. kolovoza prošle godine - izvedbama djela Elgara, Matesica, Vivaldija, Griega i Alyamanija ravnao je Willi Zimmermann. Iz trećega dijela izdvajamo Prvu simfoniju Matthijsa Vermeulena i Dvije kolibe Karola Kurpińskog


Euroclassic Notturno
Euroclassic Notturno

HRT – HR 3 — Glazba

Noćni glazbeni program "Euroclassic Notturno" zajednički je projekt niza zemalja članica Europske radiodifuzijske unije. Glazbu odabire BBC iz arhiva zvučnih zapisa javnih radija uključenih u projekt.

Najave

Euroclassic Notturno

Nedjelja, 18.08.2019. 00:00 - 06:00

U prvome dijelu emisije poslušajte, među ostalim, Haydnovu Stočetvrtu simfoniju u D-duru i Franckov Klavirski kvintet u f-molu. U dva sata možete čuti snimku koncerta što ga je Simfonijski orkestar ...

Euroclassic Notturno
Ponedjeljak, 19.08.2019. 00:00 - 06:00

Euroclassic Notturno
Utorak, 20.08.2019. 00:00 - 06:00

Sve najave