Najave: Euroclassic Notturno

Utorak, 07.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela programa izdvajamo dvije skladbe nadahnute Grčkom - Grčki otoci Johna Fouldsa te Atičke obale i planine Antiochusa Evanghelatosa. Drugi je dio posvećen zboru ORA Singers i koncertu što ga je održao u Regensburgu 7. lipnja prošle godine - Suzie Digby ravnala je djelima u širokom rasponu od renesanse sve do suvremenih engleskih autora. U trećemu dijelu možete, među ostalim, čuti i Pachelbelov motet Kličite Gospodinu te Trijumfalni ulazak bojara Johana Halvorsena.

Srijeda, 08.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

Prvi dio programa uokviruju Uvertira "Lov Kralja Karla" Fredrika Paciusa i Brahmsov Prvi gudački kvartet. U drugome dijelu poslušajte snimku koncerta koji je Zbor Švedskoga radija održao u Stockholmu 8. veljače ove godine - dirigentica Giedrė Šlekytė za tu je priliku odabrala djela njemačkih romantičarskih i suvremenih litavskih skladatelja. Iz trećega dijela izdvajamo Respighijev Koncert za klavir u miksolidijskom modusu i Gombertovu Tužaljku u povodu Josquinove smrti.

Četvrtak, 09.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela emisije izdvajamo Svečane vespere Johanna Heinricha Schmelzera i Koncert za trubu u Es-duru Johanna Baptiste Georga Nerude. S početkom u dva sata možete čuti tri Bachova brandenburška koncerta, što su ih članovi Komornog glazbenog udruženja Lincolnova centra izveli u New Yorku 11. veljače 2017. - izvedbu su vodili violinisti Alexander Sitkovetsky i Ani Kavaflan. U trećemu dijelu poslušajte, među ostalim, Treći violinski koncert u c-molu Tora Aulina i Debussyjevu Sonatu za violončelo u d-molu.

Petak, 10.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela emisije izdvajamo dva francuska djela - Chaussonovu Vječnu pjesmu i Saint-Saënsov Drugi klavirski koncert u g-molu. U drugome dijelu poslušajte snimku koncerta koji su ansambli Schole Cantorum Basiliensis održali u Baselu 3. svibnja prošle godine - izvedbu Telemannovih i Rameauovih djela vodio je čembalist Jörg-Andreas Bötticher. U trećemu dijelu možete, među ostalim, čuti i Brahmsov Kvintet s klarinetom u h-molu te Griegovu Suitu "Iz Holbergova doba".

Subota, 11.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela programa izdvajamo dva klasicistička djela - Mozartovu Sonatu za klavir četveroručno u D-duru i Haydnovu Devedesetdrugu, "Oksfordsku" simfoniju u G-duru. U drugome dijelu poslušajte snimku koncerta što su ga Moldavski nacionalni komorni zbor i orkestar održali u Kišinjevu 4. ožujka prošle godine - Andrij Jurkevič ravnao je izvedbama djela dvojice argentinskih skladatelja - Astora Piazzolle i Martina Palmerija. U trećemu dijelu možete čuti i Klavirski koncert Ilmarija Hannikainena te Četvrti gudački kvartet u a-molu Wilhelma Stenhammara.

Nedjelja, 12.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu programa poslušajte, među ostalim, Mendelssohnovu Klavirsku sonatu u E-duru i Kodalyevu Suitu "Háry János". U dva sata na rasporedu je snimka koncerta koji je Simfonijski orkestar Švedskoga radija održao u Stockholmu 15. siječnja ove godine - pod vodstvom violinista i dirigenta Tobiasa Ringborga izvedene su skladbe troje švedskih skladatelja - Stenhammara, Kien i Berwalda. Iz trećega dijela izdvajamo Beethovenov Trostruki koncert i Griegov Prvi gudački kvartet.

Ponedjeljak, 13.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

Program otvaraju Tri čuda iz Legende o caru Saltanu Nikolaja Rimski-Korskova i Trio u C-duru Johanna Christopha Friedricha Bacha. U dva sata poslušajte kako su u Londonu 3. rujna prošle godine glazbovali pijanist Emanuel Ax, Bečka filharmonija i dirigent Bernard Haitink - na programu su Beethovenov Četvrti klavirski koncert i Brucknerova Sedma simfonija. Iz trećega dijela izdvajamo Tri pjesme o moru Hansa Eklunda i Barocchianu Igora Kuljerića.

Utorak, 14.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela emisije izdvajamo četrdeseteroglasni motet Spem in alium Thomasa Tallisa te Fantaziju na temu Thomasa Tallisa za dvostruki gudački orkestar Ralpha Vaughana Williamsa. U dva sata možete čuti snimku koncerta što ga je Minhenska dvorska kapela održala u Regensburgu 7. lipnja 2019. - na programu su Simfonija u G-duru i Missa solemnis u C-duru Leopolda Mozarta. U trećemu dijelu možete čuti i Pendereckijevu Osmu simfoniju te Bachov Četvrti brandenburški koncert.

Srijeda, 15.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

Program otvaraju dvije obrade - Chopinov Nokturno u Es-duru u obradi Zoltána Kocsisa za flautu, engleski rog i harfu te Mozartova Sonata u C-duru u Griegovoj obradi za dva klavira. Drugi je dio posvećen koncertu koji je Bergenska filharmonija održala u matičnome gradu 17. listopada prošle godine - Edward Gardner ravnao je izvedbama djela Johannesa Brahmsa i Clare Schumann. Treći dio uokviruju Händelova Oda za dan svete Cecilije i Mendelssohnovi Hebridi.

Četvrtak, 16.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu programa poslušajte, među ostalim, Baletnu glazbu iz opere Grofica Stanisława Moniuszka i Prvu klavirsku sonatu Hyacinthea Jadina. Drugi je dio posvećen koncertu barokne komorne glazbe, održanom na Festivalu u Herneu 10. studenog prošle godine - veći dio programa iznijeli su čembalisti Johannes Keller i Stanislav Gres. Iz trećega dijela izdvajamo Mahlerove Pjesme mrtvoj djeci te Uvertiru operi Genoveva Roberta Schumanna.

Petak, 17.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

Na početku emisije poslušajte Uvertiru Mozartovoj Čarobnoj fruli i Karneval norveških umjetnika Johana Svendesena. Drugi je dio posvećen koncertu koji su harfistica Kateřina Englichová i Ansambl 18+ pod vodstvom violinistice Blanke Karnetove održali u Pragu 20. svibnja 2018. - na programu su bila djela autora u rasponu od Georga Friedricha Händela do suvremenoga češkog skladatelja Ondřeja Kukala. Iz trećega dijela izdvajamo Gudački kvartet u g-molu Franza Berwalda i Koncert za violinu i rog u A-duru Ethel Smyth.

Subota, 18.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu emisije poslušajte Koncert za gitaru Heitora Villa-Lobosa i Simfoniju u D-duru Jean-Françoisa Gosseca. Drugi je dio posvećen snimci koncerta što ga je Švicarski nacionalni orkestar mladih pod ravnanjem Kaia Bumanna održao u Bernu 3. studenog prošle godine - na programu su skladbe Mauricea Ravela i Igora Stravinskog. Iz trećega dijela izdvajamo Klavirski kvintet u g-molu Juliusza Zarębskog i Saint-Saënsov Prvi koncert za violončelo i orkestar.

Nedjelja, 19.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

Na početku programa poslušajte Dvořákovu Karnevalsku uvertiru i Poučne etide Johana Petera Emiliusa Hartmanna. U dva sata na rasporedu je snimka recitala koji su violinist Milan Al-Ashab i pijanist Adam Skoumal održali u Pragu 25. siječnja prošle godine - uz niz kraćih djela, izveli su i Ravelovu Drugu violinsku sonatu. Najopsežnija djela u trećemu dijelu programa su Missa pro pace Felixa Nowowiejskog i Deveta klavirska sonata u h-molu Carla Czernyja.

Ponedjeljak, 20.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

Program otvaraju ulomci iz Serenade u g-molu Benedicta Antona Aufschnaitera i Mozartova Sonata u D-duru, K. 311. Drugi je dio posvećen ansamblu Le Caravansérail i koncertu održanom u Regensburgu 9. lipnja prošle godine - pod vodstvom Bertranda Cuillera izvedena su djela Henryja Purcella i niza njegovih u Engleskoj djelatnih suvremenika. Iz trećega dijela izdvajamo Brahmsov Treći klavirski kvartet u c-molu i Klavirski koncert u C-duru Franciszeka Lessela.

Utorak, 21.07.2020 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela programa izdvajamo dvije sonate za gudačke instrumente - Bachovu za violu da gamba u d-molu te violinsku Leandera Schlegela. U dva sata poslušajte snimku recitala koji je pijanist Louis Lortie održao u Montréalu 9. veljače ove godine - tom je prilikom izveo čak pet Beethovenovih sonata. U trećemu dijelu možete, među ostalim, čuti i Čajkovskijevu Petu simfoniju te Prvu norfolšku rapsodiju Ralpha Vaughana Williamsa.


Euroclassic Notturno
Euroclassic Notturno

HRT – HR 3 — Glazba

Noćni glazbeni program "Euroclassic Notturno" zajednički je projekt niza zemalja članica Europske radiodifuzijske unije. Glazbu odabire BBC iz arhiva zvučnih zapisa javnih radija uključenih u projekt.

Najave

Euroclassic Notturno

Utorak, 07.07.2020. 00:00 - 06:00

Iz prvoga dijela programa izdvajamo dvije skladbe nadahnute Grčkom - Grčki otoci Johna Fouldsa te Atičke obale i planine Antiochusa Evanghelatosa. Drugi je dio posvećen zboru ORA Singers i koncertu ...

Euroclassic Notturno
Srijeda, 08.07.2020. 00:00 - 06:00

Euroclassic Notturno
Četvrtak, 09.07.2020. 00:00 - 06:00

Sve najave