117 zemalja svijeta protiv kazetnih bombi

117 zemalja svijeta protiv kazetnih bombi

Grgo Jelavic/PIXSELL

Do kraja tjedna u Dubrovniku se održava konferencija o kasetnom streljivu. Riječ je o najvažnijem sporazumu o humanitarnom razoružanju nakon Konvencije o zabrani protupješačkih mina.

Konvencija je ratificirana prije pet godina, a 18 zemalja već je prestalo proizvodni kasetno streljivo. Još uvijek se to streljivo koristi u aktualnim ratovima u Jemenu, Siriji, Libiji, Južnom Sudanu, Sudanu i Ukrajini. Na konferenciji sudjeluje 450 predstavnika iz 117 država svijeta. Cilj im je zabraniti korištenje i proizvodnju kasetnog streljiva od kojeg u ratnim i poslijeratnim sukobima najčešće stradavaju civili, djeca, žene i stariji. Konferenciju je otvorio kao predsjedatelj premijer Zoran Milanović.
Među više od 450 sudionika je i Mirsad Tokić koji se bavio razminiranjem, čak i na dubrovačkom području, a ne samo što je stradao od mine, već je i upoznao osobu koja ju je postavila. Mirsad Tokić danas se bori protiv upotrebe kazetnog streljiva i član je hrvatske udruge Mine aid.