Akcija solidarnosti

Akcija solidarnosti

Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik danas provodi tradicionalnu akciju solidarnosti u kojoj se sakuplja hrana, odjeća, obuća i novac

Sabirna mjesta za prikupljanje su: Gradsko društvo Crvenog križa, Ivana Pavla II 61, Gradski kotar Lapad, Kneza Domagoja 1 i Gradski kotar u Mokošici. Vrijeme prikupljanja predviđeno je do 18 sati.