"Balade Robina Hooda" i knjiga epigrama Mata Jerinića

"Balade Robina Hooda" i knjiga epigrama Mata Jerinića "Balade Robina Hooda" i knjiga epigrama Mata Jerinića

U nastavku svoje izdavačke djelatnosti Društvo dubrovačkih pisaca objavit će dva nova naslova autora koji su već bili prisutni u dosadašnjim izdanjima ove dubrovačke udruge pisaca. "Balade Robina Hooda" u prijevodu Luka Paljetka i novu knjigu epigrama Mata Jerinića.

Radi se o "Baladama Robina Hooda", zbirci originalnih srednjevjekovnih engleskih balada posvećenim mitskom liku Robinu Hoodu, koje je po prvi put preveo na hrvatski, uredio, priredio i prigodnim pogovorom popratio akademik Luko Paljetak, te o drugoj knjizi epigrama pod naslovom  „Jednoumlje u višestranačju“ Mata Jerinića.