Blatskim oporabnim dvorištem upravljat će javna tvrtka "Eko"

Blatskim oporabnim dvorištem upravljat će javna tvrtka "Eko"

Nel Pavletic/PIXSELL

Općinsko vijeće Blata jednoglasno je donijelo odluku o davanju novoizgrađenog Reciklažnog dvorišta na upravljanje javnom trgovačkom društvu "Eko d.o.o." iz Blata čiji je osnivač blatska Općina. Reciklažno dvorište na upravljanje je dato bez naknade.

Općinsko vijeće također je donijelo odluku da poduzeće "Eko" može obavljati javne usluge prikupljanja mješovitog i biorazgradivog otpada na području ove jedinice lokalne samouprave.