Brod "Danče" Lučke kapetanije ostao bez posade

Brod "Danče" Lučke kapetanije ostao bez posade

Radio Dubrovnik

Brod "Danče" dubrovačke Lučke kapetanije, od početka svibnja je bez posade. Tri člana posade napustilo je Lučku kapetaniju i sada čine dio posade novog vatrogasnog broda "Orlando". U Kapetaniji međutim kažu da će i dalje moći obavljati najvažniju funkciju ovog broda, traganje i spašavanje na moru.

Kapetan Mato Kekez ističe da u Kapetaniji imaju dovoljno ljudi koji mogu upotpuniti posadu te da će moći isplovljavati jednom do dva puta mjesečno, a u akcijama traganja i spašavanja oslonit će se na suradnju s pomorskom policijom i carinom, sve dok novim zapošljavanjem ne upotpune posadu broda Danče.

Od nadležnog minisratva očekuje se raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta Lučke kapetanije Dubrovnik.