Dan žalosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Dan žalosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Radio Dubrovnik

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji - dan je žalosti. Proglasio ga je dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić nakon tragične pogibije djelatnika HEP-a u katastrofalnom požaru u Hidroelektrani Dubrovnik u Platu.

Dan žalosti označava se obveznim isticanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave, te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba, odnosno u kojima fizičke osobe obavljaju samostalnu djelatnost.

Na Dan Žalosti ne mogu se održavati zabavne priredbe.

Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost svoje programe prilagodit će obilježavanju Dana žalosti na način da će emitirati programe koji po svojoj naravi odgovaraju obilježavanju tog dana.

Čeka se i dalje objava rezultata istrage - koji bi trebali otkriti uzroke i okolnosti tragičnog događaja.