Danas 26. Dubrovačka ekonomska konferencija

Danas 26. Dubrovačka ekonomska konferencija

Radio Dubrovnik

Danas službeno započinje s radom 26. međunarodna ekonomska konferencija u Dubrovniku. Tradicionalno, HNB-ova konferencija okupit će ugledne domaće i međunarodne znanstvenike i predstavnike međunarodnih financijskih institucija.

U radu skupa sudjeluju i ekonomisti iz drugih institucija te predstavnici financijskih djelatnosti.

Središnje teme ovogodišnje konferencije bit će radovi i rasprave posvećeni modalitetima obnove ekonomskog života u krizi koju je izazvala pandemija koronavirusa, ulozi banaka u krizi 2020. godine, ali i drugim aktualnim temama poput odnosa središnjih banaka prema izazovima klimatskih promjena ili pak o akumulaciji bogatstva i njegovoj distribuciji od 1980. do danas.

Dvadeset šesta Dubrovačka konferencija imat će sveukupno pedesetak sudionika, odvijat će se prema preporukama epidemiologa i uz pridržavanje svih propisanih mjera, s mogućnosti serološkog testiranja prije početka konferencijskog programa kao i nakon njegova završetka.