Danas Gradsko vijeće Grada Korčule

Danas Gradsko vijeće Grada Korčule

Radio Dubrovnik

Za danas u 18 sati zakazana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule, a održat će se u kino dvorani Doma kulture u Korčuli, a na dnevnom redu će se naći ukupno dvanaest točaka za raspravu i odlučivanje.

Sjednica će se održati kombiniranim načinom, putem videokonferencije za vijećnike koji ne mogu prisustvovati, te u kino dvorani za vijećnike koji mogu prisustvovati sjednici.