Danas u DEŠI okrugli stol o nasilju nad ženama i međusektorskoj suradnji

Danas u DEŠI okrugli stol o nasilju nad ženama i međusektorskoj suradnji

Radio Dubrovnik

DEŠA – Dubrovnik kroz projekt "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela" organizira okrugli stol "Važnost međusektorske suradnje" koji će se održati danas u 10 sati u prostorijama Lazareta, 3. lađa.

Okrugli stol održava se u suradnji sa Ženskom sobom, Centar - za seksualna prava Zagreb te uz podršku Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Dubrovačko neretvanske županije.

"Cilj nam je senzibilizirati javnost o problemu nasilja nad ženama, njegovim oblicima i posljedicama te potaći suradnju između institucija, civilnih organizacija te dr. relevantnih dionika, radi sveobuhvatne zaštite žrtve i članova obitelji", ističu iz DEŠE.

Predviđeni program:

- Ženska soba, Centar za seksualna prava, Zagreb (Anamarija Droždan Kranjčec)
Problematika seksualnog nasilja u RH

- Centar za socijalnu skrb Dubrovnik, Svjetlana Karačić,
Postupanje Centra za socijalnu u slučajevima nasilja

- Odjel za mentalno zdravlje, Martina Jerinić Njirić:
Uloga Odjela za mentalno zdravlje u prevenciji nasilja u obitelji

- Panel rasprava, pola sata