Definirati otoke kao turistički brend

Definirati otoke kao turistički brend

Grgo Jelavic/PIXSELL

Udruga za razvitak hrvatskih otoka - Otočni sabor na posljednjoj je sjednici zatražila od nove Vlade da se u prioritete rada Vlade i nadležnih ministarstva otoci definiraju kao turistički brend i time odredi primjenu stope PDV-a na otocima kao u turizmu od 13%.

Traže i da se prema određenom stupnju razvijenosti razrade kategorije subvencija za stanovništvo i pravne osobe tj. kategorizaciju otoka prema Zakonu o otocima. Među zahtjevima je i revidiranje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu, socijalni i zdravstveni standardi, primarna zdravstvena zaštita za građane i sustav skrbi za starije stanovništvo. Vijeće Otočnog Sabora traži od Ministarstva zdravlja da se u Republici Hrvatskoj uvede
Hitna helikopterska medicinska služba jer je taj pilot projekt pokazao da je takva služba Republici Hrvatskoj potrebna, posebno na otocima i u ruralnim područjima.
Na Vijeću Otočnog Sabora je predstavljen prijedlog uspostavljanja zaštite nematerijalnog kulturnog dobra za „Tradicijski ribolov mrežama stajačicama na hrvatskim otocima i u priobalju“. Navedeni prijedlog zaštite nematerijalnog kulturnog dobra bit će predan na Ministarstvo kulture da se pokrene i službeni proces zaštite ribolova mrežama stajačicama na hrvatskim otocima i priobalju kao tradicijski način življenja na istim.