DURINI EU projekti za građane

DURINI EU projekti za građane

Grgo Jelavic/PIXSELL

Razvojna agencija grada Dubrovnika DURA počela je s provedbom projekta Euplett - urbano planiranje u svrhu osnaživanja lokalne zajednice u mreži “pobratimljenih” gradova u sklopu Programa „Europa za građane“

Svrha Programa Europa za građane je poticanje razvoja aktivnog europskog građanstva davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka.
Cilj projekta EUPLETT je kroz interkulturalni dijalog građana i demokratske procese razviti snažnu, dinamičnu i dugotrajnu mrežu “pobratimljenih” gradova ujedinjenih u zajedničkom  stvaranju održivog urbanog planiranja. Glavni nositelj projekta je općina Falkenberg (Švedska), a osim DURA-e partneri  na projektu su Općina Schouwen - Duiveland (Nizozemska), Općina Koege (Danska) i Općina Ballymena (Velika Britanija).
Ukupna vrijednost projekta iznosi  1.132.000,00 kuna, dok je DURA za provedbu projektnih  aktivnosti dobila  191.000,00 kuna. Projekt  traje do  31.prosinca 2015. godine.