Edukacije o riječnoj kornjači

Edukacije o riječnoj kornjači

Dusko Mirkovic/PIXSELL

„Upoznajte riječnu kornjaču“ – naziv je edukacije koju su djelatnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije održale učenicima prvog razreda Osnovne škole Lapad.

Spomenuta edukacija jedna je od aktivnosti koje se provode u sklopu projekta o zaštiti riječne kornjače u suradnji s Hrvatskim herpetološkim društvom (HYLA). Uvodni dio edukacije, koja se održala u suradnji s ravnateljicom OŠ Lapad Mirjanom Kaznačić i učiteljicom razredne nastave Gordanom Nodilo, obuhvaćala je predavanje o riječnoj kornjači. Održana je i radionica na kojoj su učenici imali priliku iskazati svoju kreativnost primjenjujući naučeno znanje o razlici između dvije vrste slatkovodnih kornjača, riječne i barske, od kojih riječna obitava samo na području Dubrovačko-neretvanske županije.
Navedene vrste zaštićene su temeljem Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama i nalaze se na Crvenom popisu ugroženih biljaka i životinja Republike Hrvatske. Javna ustanova počela je istraživanja riječne kornjače 2012. godine u sklopu projekta „Značajni krajobraz Konavoski dvori i rijeka Ljuta“ koji se nastavlja i ove godine u suradnji s HYLA-om, a sufinancirao ga je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.