Ekološka udruga "Mala sirena" uklanja stabla pajasena na stonskom području

Ekološka udruga "Mala sirena" uklanja stabla pajasena na stonskom području

Radio Dubrovnik

Ekološka udruga "Mala sirena" u Žuljani u povijesnoj jezgri Stona vlastitim snagama, bez pomoći sa strane, nastavlja uklanjati stabla pajasena, jedne od najopasnijih invazivnih drvenastih biljaka u svijetu.

Zbog otpornosti na sušu i brzog rasta, sve se više širi potiskujući domaće autohtone biljke i sve je prisutniji na Pelješcu.

U nas je poznatiji kao smrdeljak ili smrdljika i raste čak u posebnom rezervatu šumske vegetacije Čempresada pod Gospu u Orebiću i u okolici orebićkih hotela.

Udruga „Mala sirena“ dosad je samo u Stonu uklonila tisuće stabala pajasena, a nosilac je i projekta inventarizacije i načina učinkovitog uklanjanja te po domaće raslinje vrlo štetne biljke.