EU projekt MIMOZA: Predstavljena rješenja za intermodalni prijevoz

EU projekt MIMOZA: Predstavljena rješenja za intermodalni prijevoz

Dubrovačko-neretvanska županija

U sklopu projekta E-Chain održan je sastanak na kojemu je sudjelovala i Dubrovačko-neretvanska županija s projektom Mimosa. E-CHAIN, ICARUS i MIMOSA tri su projekta Interreg Italija-Hrvatska koji se bave inovativnim pilot akcijama i rješenjima za bolji intermodalni prijevoz između dvije zemlje.

Na ovom sastanku svaki projekt je istaknuo svoja rješenja, kao i neke od svojih glavnih rezultata, dijeleći pilot -aktivnosti koje su provedene ovih godina. Fokus je također bio na tome kako je Covid19 utjecao na prometni sektor i što se može učiniti kako bi se potaknula promjena ponašanja.