Grad će kupiti Villu Čingriju

Grad će kupiti Villu Čingriju

Željko Tutnjević

Grad Dubrovnik spreman je kupiti Vilu Čingriju, izvijestio je na jučerašnjem sastanku s direktorom Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Mladenom Pejnovićem, gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić. Za tu namjenu osigurana su sredstva, sukladno prvotnoj procjeni vrijednosti ove nekretnine, dodao je gradonačelnik.

U sklopu akcije „Projekti 100" DUUDI-ju je u zadanom roku pristiglo više od 15 ozbiljnih ponuda za kupnju Vile Čingrije, rekao je  Pejnović i dodao kako je potrebno napraviti novu procjenu vrijednosti od strane ovlaštenog sudskog vještaka, koja ne smije biti starija od šest mjeseci,  nakon čega će se Vila Čingrija po pravu prvokupa najprije ponuditi na otkup Gradu Dubrovniku. Gradonačelnik Vlahušić je istaknuo kako je riječ o iznimno vrijednom kulturnom dobru i važnoj lokaciji za Grad Dubrovnik, te kako će Gradsko vijeće Grada Dubrovnika zasigurno prepoznati javni interes kako bi se u konačnici osam tisuća kvadratnih metara vile i pripadajućeg parka otvorilo za društvenu namjenu.