Grad Dubrovnik dijeli potpore za zapošljavanje pripravnika

Grad Dubrovnik dijeli potpore za zapošljavanje pripravnika

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika raspisao je natječaj za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika na području Grada Dubrovnika u 2019. godini, koja je ove godine uvećana i iznosi 2800 kuna (prije 2500 kuna).

Mjesečna potpora se dodjeljuje tijekom jednogodišnjeg pripravničkog staža pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost na području Grada Dubrovnika, osim javnim ustanovama kojima je osnivač Grad Dubrovnik i trgovačkim društvima kojima je Grad Dubrovnik jedini ili jedan od osnivača.

Potpora za zapošljavanje pripravnika korisniku potpore se može odobriti samo za nezaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, u dobi do 30 godina, bez ostvarenog radnog staža u struci, sa završenom srednjom stručnom spremom, odnosno stečenim stručnim nazivom prvostupnika ili magistra struke ili drugim nazivom stečenog stupnja obrazovanja sukladno posebnim propisima.

Potpora se može odobriti samo za osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Dubrovnik, za zanimanja koja nemaju karakter deficitarnih zanimanja.

Svi ostali uvjeti, kriteriji i način podnošenja prijava i dodjele potpora, prava i obveze pripravnika i korisnika potpora za zapošljavanje sadržani su u tekstu natječaja, kao i sva potrebna dokumentacija.