Grad Dubrovnik mijenja strate: obrtnici i trgovci javite se!

Grad Dubrovnik mijenja strate: obrtnici i trgovci javite se!

Grad Dubrovnik

Grad Dubrovnik zamijenit će postojeće i postaviti nove tipizirane bordo strate na početku ulica (u pravilu na fasadama zgrada) na kojima će se postavljati reklamni natpisi s piktogramima otiskani bijelom bojom.

Pritom će se dodavati i nove lokacije u svrhu što bolje preglednosti i informiranosti o sadržaju objekata u pojedinim ulicama.

Naime, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu objavio je 5. ožujka javni poziv zainteresiranim osobama za iskazivanje interesa za postavljanje reklamnog natpisa s piktogramom na tipiziranu (bordo) stratu na početku ulice u povijesnoj cjelini Grada Dubrovnika (prva zona - zona zaštite A i B). Opširnije pročitajte ovdje.