Grad osigurao stan za djecu Doma Maslina

Grad osigurao stan za djecu Doma Maslina

Grad Dubrovnik

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković predao je ravnateljici Dječjeg doma Maslina Ilijani Stojanović, uz prisustvo predsjednice Upravnog vijeća Doma Zrinke Raguž, ključeve gradskog stana u Gružu, za potrebe zbrinjavanja mladih koji s navršenom punoljetnosti napuštaju dom.

Riječ je o stanu od 43 metra četvorna, u kojem će biti smještena dva korisnika koja uskoro odlaze iz Doma Maslina i na ovaj će im način biti olakšan prelazak na samostalan život.

Organizirano stanovanje uz povremenu podršku moguće je koristiti do navršene 21. godine života i služi za osamostaljenje za budući život.

Grad će također, uz pomoć svog Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju nastojati osigurati sredstva za adaptaciju i opremanje stana, kroz natječaj Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza.