Grad utvrdio: Investitor u ulici Maestra Đela Jusića ušao u javnu površinu

Grad utvrdio: Investitor u ulici Maestra Đela Jusića ušao u javnu površinu

Grad Dubrovnik

Po dojavi građana o uzurpaciji javne površine u Ulici maestra Đela Jusića Grad Dubrovnik angažirao je ovlaštenog inženjera geodezije Petra Kovačevića koji je potvrdio da je objekt investitora na čestici zemlje 3130 sagrađen je dijelom i na česticama zemlje 2472/1 i 2779 katastarske općine Dubrovnik.

Nadalje, terenskim je mjerenjem utvrđeno kako izgrađeni objekt prelazi u susjedne čestice zemlje za 10 centimetara.

Isto tako, usporedba je napravljena sa skicom izmjere broj 203. k.o. Dubrovnik (nova izmjera) iz 1963. godine.

Cilj Grada je zaštititi postojeći pješački koridor, a geodeti su utvrdili da je došlo do smanjenja njegove širine.

Stoga će Grad Dubrovnik nakon ovog utvrđivanja činjeničnog stanja pokrenuti potrebne postupke zbog oštećenja i uzurpiranja imovine u vlasništvu Grada Dubrovnika te zatražiti od investitora vraćanje javne površine u prvobitno stanje.