I u Dubrovniku meteorološki radari

I u Dubrovniku meteorološki radari

Članovi projektnog tima ADRIARadNet sastali su se u Dubrovniku kako bi razgovarali o realizaciji projekta postavljanja meteorološkog radara na dubrovačkom prodručju.

Dubrovačko-neretvanska županija jedan je od projektnih partnera u projektu ADRIARadNet, čijom će se realizacijom na dubrovačkom području postaviti meteorološki radar – prvi na području srednjeg i južnog Jadrana koji će, nekoliko sati ranije, moći predvidjeti vrstu, količinu oborina i grmljavinske nepogode koje će pogoditi određeno područje.
Područje Grada Dubrovnika i Općine Konavle, uz dolinu Neretve, posebno su ugrožena bujičnim poplavama. Realizacijom projekta ADRIARadNet pripadnici operativnih snaga zaštite i spašavanja s toga područja raspolagali bi tako podacima ključnim za preventivno djelovanje u slučaju nadolazećih opasnih vremenskih prilika, a područje Dubrovačko-neretvanske županije postalo bi vidljivo na meterološkoj karti Europe kao dio mreže hidrometeoroloških radara.
Radarska meteorološka mreža u Hrvatskoj je uspostavljena prije četrdesetak godina, a meteorološkim radarima pokriven je samo kontinentalni dio zemlje, unatoč činjenici da je područje južne Hrvatske jedno od najdinamičnijih meteoroloških regija u Hrvatskoj. Uspješnom realizacijom projekta Dubrovačko-neretvanska županija će dobiti oko 2,2 milijuna kuna iz sredstava IPA ADRIATIC.  Ukupna vrijednost projekta je preko 20 milijuna kuna.