ICT strategija županije

ICT strategija županije

Predstavljanje županijske ICT strategije

Dubrovačko neretvanska županija nastavlja s izradom strateških razvojnih dokumenata. Na redu je izrada ICT (aj-si-ti) strategije koja ima za cilj ubrzavanje ekonomskog rasta, poboljšanje kvalitete života građana te usklađivanje s propisima i politikom Europske unije. Župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić na današnjem je predstavljanju projekta uputio je poziv svima zainteresiranima da se uključe u donošenje strategije, istaknuvši važnost ICT strategije uspoređujući je s Strategijom razvoja Dubrovačko-neretvanske županije i županijskom strategijom razvoja turizma. .

"Nakon intervjua sa sudionicima procesa uslijedit će mrežna, a potom i šira rasprava na javnoj tribini" - pojasnio je predstavnik tvrtke InfoCumulus Sven Marušić. Prema riječima zamjenika župana Davorka Obuljena uzrada ICT strategije će trajati 14 tjedana, a krajnji rok za njezino objavljivanje je do Dana Dubrovačko-neretvanske županije.