"Industrijska baština otoka Korčule"

"Industrijska baština otoka Korčule"

Radio Dubrovnik

Večeras u 20 sati će u kino dvorani Centra za kulturu Korčula biti predstavljena umjetnička knjiga Božene Končić Badurine "Kad bi fabrika trubila", koja je realizirana kao dio projekta "Industrijska baština otoka Korčule".

Projekt koji provode udruga Siva zona i galerija Miroslav Kraljević, koji su i izdavači ove publikacije, primarno je fokusiran na prostor Vele Luke, a tematski najvećim djelom obuhvaća proizvodnju i rad u vrijeme socijalizma i poslijeratne modernizacije i industrijalizacije, u kojemu je Božena Končić Badurina napravila vlastito umjetničko istraživanje polazeći od prikupljenog etnografskog materijala te vlastitog terenskog rada koji je uključivao susrete s bivšim zaposlenicima tvornice ribljih prerađevina Jadranka i Ambalaža, obilazak napuštenih pogona te istraživanje arhivskog materijala.