Inspekcija zaštite okoliša jučer zabranila kupanje u Donjem Čelu

Inspekcija zaštite okoliša jučer zabranila kupanje u Donjem Čelu

Dubrovačko-neretvanska županija

Inspekcija zaštite okoliša dana u srijedu je izvršila inspekcijski nadzor povodom prijave i dostavljenih izvješća Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije o ispitivanju dodatnih uzoraka i redovitog petog uzorkovanja mora na plaži Donje Čelo na Kalamoti.

"Budući da su sva uzorkovanja mora u razdoblju od 10. do 15. srpnja ocijenjena 'nezadovoljavajuća', odnosno da mikrobiološki parametri prekoračuju granične vrijednosti za ocjenu 'zadovoljavajuće' iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje, temeljem Uredbe inspekcija zaštite okoliša je naredila Gradu Dubrovniku postavljanje službene oznake zabrane kupanja na plaži Donje Čelo. Mjera je izvršena istog dana u 15.30 postavljanjem službene oznake na prilazu plaži", objavila je Dubrovačko-neretvanska županija.