Iskaz interesa za studij upravljanja kvalitetom i održivim razvojem turizma

Iskaz interesa za studij upravljanja kvalitetom i održivim razvojem turizma

Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište u Dubrovniku poziva za iskazivanje interesa za upis na poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“ na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju u akademskoj godini 2021./2022. Upis na specijalistički studij bit će tijekom 2021. godine.

Studij traje jednu godinu i šest mjeseci, odnosno tri semestra, a završetkom studija stječe se 90 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni/a specijalist/specijalistica kvalitete i održivog razvoja (s kraticom univ. spec. oec.).

S obzirom na to da u Republici Hrvatskoj do sada nije pokrenut poslijediplomski specijalistički studij koji se bavi problematikom upravljanja kvalitetom radnih procesa u turističkim poduzećima i upravljanja procesima održivog razvoja, studij unapređuje i razvija metode i postupke rješavanja složenih upravljačkih problema usmjeravajući studente prema aktualnim trendovima na tržištu.

Cilj studija je povećati razinu svijesti o važnosti integralne kvalitete proizvoda turističke destinacije. Polaznicima će se osigurati savladavanje osnovnih teoretskih kategorija iz područja upravljanja kvalitetom i održivim razvojem te pridonijeti stjecanju konkretnih znanja i vještina utemeljenih na kaizen poslovnoj filozofiji.

Osim navedenog, cilj studija je omogućiti i usavršavanje polaznika u području kontinuiranog upravljanja kvalitetom i održivim razvojem u turističkim poduzećima. S obzirom na to da je program utemeljen na izučavanju generičkih sustava, teoretska i praktična znanja bit će moguće s lakoćom primijeniti i u drugim poduzećima.

Mole se zainteresirani pristupnici za pohađanje poslijediplomskoga specijalističkoga studija „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“ da svoje zanimanje za navedeni studij pisanim putem iskažu voditeljici studija izv. prof. dr. sc. Mariji Dragičević Ćurković do 30. rujna 2021. na e-mail: marija.dragicevic@unidu.hr.

Cjeloviti tekst poziva s detaljnijim informacijama objavljen je na sveučilišnoj web stranici: https://www.unidu.hr/poziv-za-iskazivanje-interesa-za-upis-na-poslijediplomski-specijalisticki-studij-upravljanje-kvalitetom-i-odrzivim-razvojem-u-turizmu/?cat=207.

Iskaz interesa nije obvezujući za upis na studij i ne zamjenjuje prijavu na natječaj.