Ispred crkve svetog Nikole u Cavtatu postavljeni rukohvati

Ispred crkve svetog Nikole u Cavtatu postavljeni rukohvati

Općina Konavle

Ispred crkve sv. Nikole u Cavtatu postavljeni su rukohvati, uz dozvolu Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Prvenstvena namjena je omogućiti osobama s poteškoćama u razvoju i osobama smanjene pokretljivosti da lakše dođu do crkve, ističu iz Općine Konavle.