Izabrani predsjednici vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine

Izabrani predsjednici vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine

Grad Dubrovnik

Konstituirajuće sjednice dvaju vijeća nacionalnih manjina, srpske i bošnjačke nacionalne manjine, održane su u gradskoj vijećnici. Izabrani su predsjednici i potpredsjednici, a sjednicama je nazočio i predsjednik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Marko Potrebica.

Sjednicom Vijeća bošnjačke nacionalne manjine predsjedao je Esad Čustović koji je na nedavno održanim izborima za članove vijeća osvojio najveći broj glasova. Nakon upoznavanja nazočnih s rezultatima izbora održanih 5. svibnja 2019., tajnim glasovanjem članovi vijeća jednoglasno su odlučili da će dužnost predsjednika vijeća obnašati Esad Čustović, a jednoglasno je izabran i zamjenik Hamdija Habul.

Esad Čustović zahvalio je na izboru te izrazio uvjerenost u uspješan rad Vijeća, te želju za suradnjom svih članova. Pozdravio je također i predsjednika Gradskog vijeća Marka Potrebicu, zahvalio mu se na dosadašnjoj dobroj suradnji, te izrazio uvjerenost u uspješnu suradnju u rješavanju problema bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku.

Sjednicom Vijeća srpske nacionalne manjine predsjedao je Milorad Vukanović koji je održanim izborima za članove vijeća osvojio najveći broj glasova. Vijeće je upoznato s rezultatima izbora, nakon čega se se pristupilo tajnom glasovanju za predsjednika i potpredsjednika Vijeća. Jednoglasnom odlukom, za predsjednika je izabran Milorad Vukanović, a za njegovu zamjenicu Dušanka Rodin. Predsjednik Vukanović zahvalio je na izboru, a u ime Vijeća zahvalio je i Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na susretljivosti i pomoći.

U ime Grada Dubrovnika na izboru predstavnika obaju Vijeća čestitao je predsjednik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Marko Potrebica. Izrazio je spremnost Grada Dubrovnika za nastavak dosadašnje uspješne suradnje između nacionalnih manjina i gradske uprave. Pozvao je članove vijeća da otvoreno iznose svoje ideje za jačanje suradnje te poželio uspješan rad u mandatu od četiri godine.