Izlaže se Studija o utjecaju na okoliš tankerskog priveza u Luci Ploče

Izlaže se Studija o utjecaju na okoliš tankerskog priveza u Luci Ploče

Luka Ploče d.d.

Javno izlaganje o "Studiji o utjecaju na okoliš izgradnje tankerskog priveza terminala za tekuće terete i ukapljeni naftni plin s pripadajućim uređajem za grijanje plina u Luci Ploče" održat će se danas u 17 sati u Domu kulture u Pločama.

Uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite te preporukama i nalozima drugih nadležnih tijela.

Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici nositelja zahvata, Lučke uprave Ploče,   izrađivača studije te Grada Ploča koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima javnosti i zainteresirane javnosti.

Javni uvid u Studiju traje od 12. srpnja do 10. kolovoza 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 14 sati u prostorijama upravne zgrade Grada Ploča. Studija je objavljena i na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Tijekom javnog uvida, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju mogu se upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti poštom na adresu Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 16, Dubrovnik.