Izrada razvojne strategije Županije

Izrada razvojne strategije Županije

Foto: Dubrovačko-neretvanska županija

U Dubrovniku je održana druga radionica za izradu nacrta Razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije.

Proces pripreme novog strateškog razvojnog dokumenta Županije počeo je lipnju ove godine u organizaciji Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije Dunea, a završetak procesa i službeno usvajanje dokumenta planira se krajem godine.
Dosada je izrađena analiza stanja, dok je drugi dio priprema obuhvaćao rad u grupama i izradu SWOT analiza po definiranim tematskim područjima kao što su gospodarstvo, infrastruktura i zaštita okoliša, upravljanje razvojem i društvene djelatnosti.
Radna skupina sastavljena je od tridesetak predstavnika Županijskih upravnih odjela, regionalne razvojne agencije Dunea-e, gospodarske komore, javne ustanove, institucija u sektoru zdravstva, prometa, prostornog planiranja, elektro i vodoopskrbe, te koordinatora razvoja projekata Grada Dubrovnika razvojne agencije Dura.