Kako Franković misli riješiti gužve na Pilama i Pločama?

Kako Franković misli riješiti gužve na Pilama i Pločama?

Radio Dubrovnik

Gradonačelnik Mato Franković najavio je u srijedu skoro donošenje novog programa upravljanja prometom na platou Pile s nizom mjera kojima bi trebao popustiti pritisak na tu ključnu prometnu točku grada. Također, Grad Dubrovnik još uvijek traži pravo rješenje za gužve na Pločama.

Franković gužva Pile

Franković rješenje gužve Ploče