Kako promicati održivi razvoj prirodne baštine doline Neretve?

Kako promicati održivi razvoj prirodne baštine doline Neretve?

Dubrovačko-neretvanska županija

Prvi koordinacijski sastanak za jedan od najvećih projekata Dubrovačko-neretvanske županije na području zaštite i promocije doline Neretve vrijednog više od 14 milijuna kuna održan je 29. siječnja u Pučkom otvorenom učilištu u Pločama.

Projekt je predstavila viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata Regionalne agencije DUNEA Iva Pozniak te istaknula kako je glavni cilj kreiranje jedinstvene ekoturističke destinacije međunarodne važnosti kroz razvijanja javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju, edukaciju i interpretaciju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 te njezinu turističku valorizaciju.

Na sastanku se utvrđivao plan realizacije projektnih aktivnosti svakog od partnera koje uključuju uređenje posjetiteljskog centra i planinarskog doma u Baćini, izložbenog prostora – postav muzeološke koncepcije za 'prvu prostoriju' Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću, edu-eko kompleksa na brdu Trovro u Rogotinu, promatračnice za bioraznolikost na Baćinskim jezerima, tematskih staza na Baćinskim jezerima – postavljanje informativnih ploča, pješačkih staza kroz značajni krajobraz predolac-Šibenica, edu-eko vrta u sklopu OŠ fra Ante Gnječa u Staševici, edu-eko dječjeg igrališta u Otrić-Seocima te nabava i postavljanje opreme i sustava tehničke zaštite u Metkoviću.

Osim toga, kroz projekt je planirano 6 novih edukativno-posjetiteljskih infrastrukturnih sadržaja za razvoj javne svijesti o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve, 2 nova edukativna sadržaja u svrhu podizanja obrazovnog kapaciteta djece školske dobi o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve, Akcijski plan upravljanja posjetiteljima, definirane 1 Mjere za praćenje posjetitelja, jedan novi sadržaj na 2 lokacije tehničke opreme i postavljanja sustava za zaštitu od požara zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve, 21 nova edukativna radionica na temu očuvanja prirodnih vrijednosti doline Neretve kojima je obuhvaćeno 725 dionika ciljnih skupina; 10 tipova promotivnih materijala u ukupno 16171 primjerak u svrhu podizanja razine svijesti o obnovljenoj prirodnoj baštini doline Neretve i projektnih rezultata.

Organizator sastanka je Dubrovačko-neretvanska županija, ujedno i nositelj projekta i Grad Ploče, a sudjelovali su predstavnici projektnih partnera Regionalna agencija DUNEA, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ, Grad Metković te predstavnici suradnika projekta Turistička zajednica DNŽ s TZ Grada Ploče i TZ Grada Metković i Hrvatsko planinarsko društvo Grabovica.