Klapski koncert otvara "Korčulansko lito"

Klapski koncert otvara "Korčulansko lito"

Niko Perić

U Korčuli se danas otvara ovogodišnja kulturno zabavna manifestacija "Korčulansko lito", u kojoj će do sredine mjeseca rujna održati brojne priredbe, uglavnom na trgovima srednjovjekovne gradske jezgre.

Večeras u atriju gradske vijećnice u Korčuli s početkom u 21 sat se najavljuje nastup klapa: Koštil (VU Kumpanjija Pupnat), Kuntenat i Sveta Cecilija iz Korčule te Kumpanji iz Blata.