Knjiga "U ženskim rukama" Kristine Puljizević

Knjiga "U ženskim rukama" Kristine Puljizević

Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku objavio je, u seriji "Prilozi za povijest stanovništva Dubrovnika i okolice", knjigu Kristine Puljizević "U ženskim rukama. Primalje i porođaj u Dubrovniku (1815.-1918.)".

Ovo znanstveno monografko izdanje donosi prvu hrvatsku povijest porođaja kojoj je u žarištu taj privatni, društveno-politički i medicinski događaj na dubrovačkom području. Autorica je, proučavajući povijest porođaja, povezala nekoliko područja u društvenoj i političkoj povijesti, istražujući zakonodavne reforme, primjenu inovacija u medicini i znanosti, demokrafka kretanja i društveni položaj žena. Posebno je zanimljiv proces medikalizacije porođaja na dubrovaćkom području za koji su se relevantni događaqji zbili u stogodišnjem razdoblju austrijske uprave. "Izvrsna studija Kristine Puljizević značajan je prilog hrvatskoj historiografiji a može poslužiti kao odličan predložak za istraživaje sličnih procesa posebno u bivšim provincijama Habsburške Monarhije"- zaključuje u svojoj recenziji Rina Kralj.Brassard.