Kolika je vrijednost kulturnih, povijesnih i prirodnih resursa?

Kolika je vrijednost kulturnih, povijesnih i prirodnih resursa?

Dubrovačko-neretvanska županija

Sveučilište u Dubrovniku poziva na seminar "Uloga i vrijednost kulturnih, povijesnih i prirodnih resursa u razvoju posebnih oblika turizma" koji će se održati u petak 25. listopada u 9 sati na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.

Seminar, realiziran u okviru EU projekta "Ruralna poučna, kulturno – etnografska turistička atrakcija", organizirala je doc. dr. sc. Iris Mihajlović, a predavat će doc. dr. sc. Jadranka Bagarić.

Cilj projekta Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija je stvaranje i promocija kulturne i etnografske ponude Dubrovačko-neretvanske županije pod zajedničkim nazivom "Putevima prošlosti".

U sklopu projekta označene su pješačke staze Austrijski put i četiri tematske staze Babino polje, a uređuju se Zavičajna kuća Dubrovačko primorje, Gradski muzej Korčula smješten u palači Ismaeli-Gabrielis i Muzej zlata i srebra Smokvica.

Ukupna vrijednost projekta je 33.872.704,57 kuna, od čega su bespovratna sredstva 27.748.345,48 kuna. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.