Konavoski odgojitelji učili kako razviti otpornost djece predškolske dobi

Konavoski odgojitelji učili kako razviti otpornost djece predškolske dobi

Općina Konavle

U sklopu Projekta "Otvorimo južna vrata Lijepe naše" financiranog iz Europskog socijalnog fonda, održana je druga od planiranih edukacija za odgojitelje DV Konavle, naziva „Priprema odgojitelja za primjenu Europskog kurikuluma za razvoj otpornosti djece predškolske dobi“.

Edukaciju su održale prof.dr.sc. Renata Miljević – Riđički te prof. Mirjana Milanović.

Projekt je dio programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.", koji se provodi u sklopu natječaja "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja".

Ciljevi programa su osposobljavanje polaznika za provedbu spomenutog kurikuluma te djelovanje u smjeru razvoja otpornosti djece predškolske dobi. Polaznici su stekli kompetencije za definiranje otpornosti kao višedimenzionalnog koncepta, argumentiranje značaja razvoja otpornosti kod djece te način planiranja i izvođenja kurikuluma. Edukacija se održala u obliku interaktivnih predavanj, prezentacija, rasprava, rada u malim grupama, rada u paru i individualnog rada.