Konavoski vinari, prijavite se za potporu Ministarstva poljoprivrede

Konavoski vinari, prijavite se za potporu Ministarstva poljoprivrede

Općina Konavle

Ministarstvo poljoprivrede nastupilo je prema konavoskim vinarima nastavno na sastanak održan sa predstavnicima vinarskog sektora na području Dubrovačko-neretvanske županije u Stonu dana 22. svibnja, u svrhu nalaženja mjera za prevladavanje šteta uzrokovanih pandemijom Covid-19.

U tu svrhu vinarima je dostavljen obraza kojeg trebaju ispuniti kako bi se mogli definirati načini i iznosi potpore.

Kako je i najavljeno, Minisarstvo poljoprivrede je u suradnji sa drugim nadležnim tijelima u tijeku izrade konačnog oblika mjera potpore, a koje se osobito odnose na kreditiranje obveza koje vinari imaju prema vinogradarima, poticaje za već proizvedena vina, destilate i drugo.

Popunjeni obrazac treba dostaviti putem emaila: marija.braica@dnz.hr

Obrazac – Vinari