Kreiranje nove marke vina na bazi grožđa plavca malog

Kreiranje nove marke vina na bazi grožđa plavca malog

Foto: Arhiv Radio Dubrovnika

U nastavku provedbe projekta ''Kreiranje nove marke vina na bazi grožđa plavca malog'', župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić potpisao je sporazume o suradnji s pelješkim zadrugama o proizvodnji nove marke vina.

Ovim sporazumom, koji je potpisan s PZ Stoviš Ston, PZ Putnikovići, PZ Pelješki vrhovi Janjina, PZ Kuna Pelješka, PZ Postup Donja banda, PZ Dingač Potomje i PZ Potomje Vina Radović, zadruge se obvezuju proizvesti najmanje 5.000 litara nove marke vina i pokušati ga plasirati na tržište, a Županija se obvezuje ustupiti pravo na korištenje zaštićene oznake novog vina. Rezultat projekta bit će zaštićena oznaka novog vina na bazi plavca malog, koja je intelektualno vlasništvo Županije. Pokusna proizvodnja treba krenuti od berbe 2015., a novo vino na tržište bi trebalo biti plasirano u ljeto 2016.