Kuščević u Dubrovniku s predstojnicima državnih uprava

Kuščević u Dubrovniku s predstojnicima državnih uprava

Dubrovačko-neretvanska županija

U hotelu Adria održan je sastanak ministra uprave Lovre Kuščevića s predstojnicima ureda državne uprave na temu Prijedloga zakona o sustavu državne uprave koji predviđa povjeravanje poslova državne uprave županijama kao prvostupanjskim tijelima državne uprave u jedinicama područne samouprave.

Kuščević Dobroslavić