Libertas od 1. listopada uvodi vozni red prilagođen građanima i turistima

Libertas od 1. listopada uvodi vozni red prilagođen građanima i turistima

Radio Dubrovnik

Iz gradskog poduzeća Libertas Dubrovnik d.o.o. izvijestili su kako početkom mjeseca listopada uvode novi vozni red koji je prilagođen potrebama domaće čeljadi, ali i posjetitelja grada. Promjene voznog reda su na linijama 1A i 1B te 4, 6 i 8.

Linija 1A i 1B - Od 8 do 20 sati polazit će svakih 10 minuta a nakon 20 sati svakih 15 minuta. Vršni sati na ovim linijama osigurani su dodatnim ispomoćima, dok su posljednji polasci ostali nepromijenjeni.

Linija 4 - Nakon 15 sati frekventnost polazaka mijenja se sa 15 minuta na 20 minuta.

Linija 6 - Od 16 do 18 sati polasci su svakih 15 minuta, a od 18 do 20 sati svakih 10 minuta. Od 20 sati autobusi prometuju svakih 15 minuta.

Linija 8 - Frekventnost polazaka je svakih 30 minuta, a nakon 20.40 svakih 45 minuta.

Nema promjena u zadnjim polascima, a ove se izmjene odnose na radne dane, vikende i blagdane.