Ljetna škola arhivistike u Žrnovu na Korčuli

Ljetna škola arhivistike u Žrnovu na Korčuli

U Arhivskom sabirnom centru Korčula-Lastovo, u Žrnovu na Korčuli, održava se Ljetna škola arhivistike. Tema je „Fotografija: prepoznavanje, čuvanje, opis i digitalizacija". Organizatori su - Državni arhiv u Dubrovniku, Hrvatski državni arhiv u Zagrebu i ICARUS Hrvatska.

Ljetna škola bavi se pitanjima adekvatne pohrane fotografije, uspostave standarda kod opisa i sređivanja te brojnim dilemama kod postupka digitalizacije. Organizatori su - Državni arhiv u Dubrovniku, Hrvatski državni arhiv u Zagrebu i ICARUS Hrvatska, a cilj širenje znanja i iskustava u pristupu fotografiji; standardizacija postupaka u arhivu kod prepoznavanja, čuvanja, opisa i digitalizacije fotografije; priprema skripte s izlaganjima, preporukama i usporedbom različitih iskustava; širenje spoznaja izvan uskog arhivističkog kruga i suradnja s povezanim znanstvenim disciplinama. Škola je organizirana kroz predavanja, praktične radionice, razmjenu iskustava, prezentacije dobrih rješenja i materijala.

Problematika:

1. Nedovoljno poznavanje materije. Fotografija je još uvijek na marginama arhivske pozornosti. Arhivisti nemaju dovoljno znanja za rad s ovom vrstom arhivskih zapisa, gledano sa stajališta prepoznavanja različitih fotografskih oblika, preko njihova čuvanja i opisivanja pa sve do digitalizacije. To potvrđuje manji broj sređenih zbirki fotografija u arhivskim ustanovama i različiti pristupi u sređivanju i opisu.

2. Adekvatna pohrana. Koje su razlike u pristupu pohrani različitih vrsta fotografija (negativa na staklu i filmu, dijapozitiva, fotografskih otisaka…)? Kako pristupiti pohrani foto gradiva u sklopu drugih fondova (javne uprave, društava, osobnih i obiteljskih....)? Što napraviti s izvornom ambalažom u kojoj su fotografije bile pohranjene prije dolaska u arhiv?

3. Uspostava standarda kod sređivanja i opisa. O nužnosti održavanja prvobitnog reda. Kako sačuvati podatak o prvobitnom redu u slučaju razbijanja? Koji su preporučljivi modeli za sređivanje nesređenog foto gradiva (prema temi, utrživosti snimljenog ili)? Koji su specifični elementi opisa za fotografiju? Kako treba izgledati ogledan sumarni, tj. analitički inventar zbirke fotografija?

4. Mnoštvo nedoumica kod digitalizacije. Kako pripremiti fotografije za digitalizaciju? Koje su bitne razlike u skeniranju pozitiva i negativa odnosno transparentnih i reflektirajućih fotografskih oblika? U kojem formatu skenirati? Da li je tif format isključivo rješenje? Kako izbjeći gomilanje memorije? Koja je minimalna rezolucija kod skeniranja? Kako opisivati digitalne preslike i koje su mogućnosti pretraživanja digitalnog opisa? Koji su sve nužni elementi opisa kod skeniranja privatnog gradiva koje se mora vratiti vlasniku? Kako pristupati skeniranju retuširanih negativa? Mogućnosti intervencije kod oštećenih negativa. Gdje su granice očuvanja izvornog zapisa?

Cilj: Širenje znanja i iskustava u pristupu fotografiji; standardizacija postupaka u arhivu kod prepoznavanja, čuvanja, opisa i digitalizacije fotografije; priprema skripte s izlaganjima, preporukama i usporedbom različitih iskustava; širenje spoznaja izvan uskog arhivističkog kruga i suradnja s povezanim znanstvenim disciplinama.

Škola je organizirana kroz predavanja, praktične radionice, razmjenu iskustava, prezentacije dobrih rješenja i materijala.

 

Opći podaci:

Nositelji projekta: Državni arhiv u Dubrovniku, Hrvatski državni arhiv u Zagrebu i ICARUS Hrvatska

Mjesto održavanja: Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo, Žrnovo na Korčuli

Vrijeme održavanja: 19.-21. rujna 2017.

Voditelj: dr.sc. Hrvoje Gržina, viši arhivist (Hrvatski državni arhiv)

Predavači: Hrvoje Gržina, Martina Bagatin, viši konzervator-restaurator (Hrvatski državni arhiv), Irena Šimić (Institut za povijest umjetnosti)

Organizacijski odbor: Frane Čizmić, Maja Haraminčić Cebalo i Tonko Barčot