"Matematika – čemu služi? Drukčiji pogled na matematiku"

"Matematika – čemu služi? Drukčiji pogled na matematiku"

Sveučilište u Dubrovniku

Deseta znanstvena tribina Sveučilišta u Dubrovniku s temom "Matematika – čemu služi? Drukčiji pogled na matematiku" održat će se večeras u 19 sati u sveučilišnom Kampusu. Cilj je pokazati da je matematika puno više od pukog računanja.

Na tribini će sudjelovati prof. dr. sc. Zvonimir Šikić, s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Martin Lazar sa Sveučilišta u Dubrovniku.

Galileo Galilei je još u 17. stoljeću ustvrdio „Svemir je pisan jezikom matematike“. Ona prožima svijet oko nas, s njome se susrećemo još u najranijoj dobi, te nas dalje uporno prati tijekom našega obrazovanja. Ali, previše matematike koje učimo u školi ne djeluje privlačno, niti je usto dobro motivirana, pa nakon godina učenja, mnogima ostane nerazumljiva i odbojna. Doživljavaju je samo kao mnoštvo brojeva, računanja i brojnih pravila koja treba primijeniti.

Može li drukčije? Može li matematika biti zabavna i izazovna?

Matematika nas uči kako razmišljati logički, kritički i kreativno. Pomaže nam dokučiti skrivene istine i strukture u svjetovima čiji su objekti apstraktni, ali kojih nam primjene omogućuju i razumijevanje svijeta koji nas okružuje. Nizom primjera pokazat ćemo kako nas matematika može iznenaditi, produbiti ili korigirati našu intuiciju, otkriti se u igrama i umjetnosti, a u konačnici, i riješiti neke probleme s kojima se susrećemo.