Memorandum o razumijevanju

Memorandum o razumijevanju

Razvojna agencija Zagreb -TPZ i Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA, potpisale su „Memorandum o razumijevanju", kojim su izrazili interes i spremnost za međusobnu suradnju u području promocije poduzetništva.

Naglašeno je kako je  prijenos dobre prakse, znanja i iskustva među agencijama nužan za kvalitetan rad te za  postizanje zajedničkog cilja;  promocija poduzetništva i projekata vezanih za lokalni i regionalni razvoj, te kako je "potpisivanjem  Memoranduma o razumijevanju, spojen sjever i jug Hrvatske, kako bi se omogućilo produktivnije rješavanje izazova na projektima međulokalnog i međuregionalnog karaktera,  u svrhu potpore malog i srednjeg poduzetništva". Suradnja razvojnih agencija, između ostaloga, uključuje i zajedničke aktivnosti u obliku partnerstva pri prijavi na natječaje Europske unije i u provedbi EU projekata kao i zajedničku komunikaciju prema javnim i upravnim tijelima.