Međunarodni dan biološke raznolikosti 22. svibnja

Međunarodni dan biološke raznolikosti 22. svibnja

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, 22. svibnja Đurovića špilja od 11 do 17 sati bit će besplatno otvorena za javnost.

 

 

Đurovića špilja se smjestila ispod same uzletišne piste dubrovačkog aerodroma, a ta ju lokacija čini jedinstvenom u svijetu, pa tome i duguje svoje komercijalno ime – Skycellar. Sastoji se od jednog špiljskog kanala silaznog tipa koji završava proširenjem, odnosno Dvoranom Dubrovačke Republike. Špilja je dom fauni puževa Gastropoda, rakova Aegonethes, te je stanište higrofilne Budeundielle cataractae. 

22. svibnja u svijetu se obilježava Međunarodni dan biološke raznolikosti, a u Hrvatskoj se slavi i Dan zaštite prirode. Pojam biološke raznolikosti označuje svu različitost života na Zemlji i obuhvaća sve gene, životinjske i biljne vrste, ekološke sustave i krajolike. S aspekta biološke raznolikosti Hrvatska je jedna od najbogatijih zemalja Europe zahvaljujući svojem specifičnom geografskom položaju, te karakterističnim ekološkim, klimatskim i geomorfološkim uvjetima.