Mjesec hrvatskih rijeka

Mjesec hrvatskih rijeka Mjesec hrvatskih rijeka

Povodom pristupanja Hrvatske u Europsku uniju, Svjetska organizacija za zaštitu prirode organizirala je kampanju Mjesec hrvatskih rijeka u kojoj se sedam hrvatskih rijeka – Sava, Zrmanja, Ombla, Neretva, Dunav, Drava i Mura predstavljaju kao Sedam riječnih čuda Hrvatske.

Tim povodom u Metkoviću je održan stručni skup  o zaštićenim prirodnim  vrijednostima na području delte Neretve kojega je pratila i izložba fotografija Nenada Medaka, prikazan je i dokumentarni film Ljudi s Neretve Obrada Gluščevića, a za sudionike skupa organizirana je i vožnja neretvanskom lađom.  Polazeći od činjenice kako Hrvatska obiluje s više od sedam rijeka iznimne biološke i krajobrazne vrijednosti, znajući da ima veliko bogatstvo nadzemne i podzemne biološke raznolikosti vezane uz te rijeke, sudionici skupa pozivaju ministra zaštite okoliša Mihaela Zmajlovića da čvrsto stane u obranu riječnih prirodnih vrijednosti – prirodnih obala, sprudova, poplavnih šuma, močvara, špilja, biljaka i životinja, kao i kulturnih vrijednosti – od svih oblika neodrživih i neodgovarajućih zahvata i korištenje koji dovode do direktne ili indirektne štete po riječna staništa i floru i faunu, te da se strogo poštuju zakonske odredbe očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti. Cilj kampanje je upozoriti na ugroženost rijeka uslijed neodrživog razvoja vodne infrastrukture te osiguranje potrebne zaštite i kvalitetnog upravljanja. Uz nositelja kampanje, suorganizatori programa na području Dubrovačko-neretvanske  županije su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i Udruga lijepa naša iz Ploča.