More na plaži Hotela Dubrovnik President zagađeno fekalijama

More na plaži Hotela Dubrovnik President zagađeno fekalijama

HZJZ

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, upozorava javnost da je na plaži Hotela Dubrovnik President u Dubrovniku došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla.

Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije od 14. srpnja 2021., tijekom petog ispitivanja kakvoće mora prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2021. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Hotela Dubrovnik President u Dubrovniku, uzorkovanog 12.07.2021. godine, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

Obzirom da uzorak mora na plaži na plaži Hotela Dubrovnik President zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.