Na glavicu Babin Kuka stigli 'otpadomjeri'

Na glavicu Babin Kuka stigli 'otpadomjeri'

Čistoća Dubrovnik

Čistoća je počela pilot projekt prikupljanja miješanog komunalnog otpada s ciljem mjerenja količine odloženog miješanog komunalnog otpada iz domaćinstva. Naime, usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada naplaćivat će se prema količini odloženog miješanog komunalnog otpada u spremnike.

Za provedbu projekta odabrano je odlagalište na glavici Babina Kuka, kojem gravitiraju stanovnici ulica Dubravkina, Kliševska, Mostarska i Šibenska.

Na spremnike za miješani komunalni otpad postavljeni su posebni uređaji tzv. otpadomjeri. Ovi uređaji u biti su sustavi za mjerenje i naplatu otpada po odloženoj količini, razvijeni na najsuvremenijim tehnologijama web i mobilnih aplikacija, uz kombinaciju industrijskog hardvera pogodnog za uporabu u najtežim i najgrubljim uvjetima. Otvaraju se pomoću korisničkih kartice te evidentiraju odlaganje otpada svakog pojedinog korisnika.

Budući otpadomjer mjeri 20 litara odloženog otpada neovisno o težini otpada, korisnicima se preporučuje da prilikom otvaranja otpadomjera u njega odlažu otpad volumena 20 litara te odvajaju otpad koji se može reciklirati, kako bi smanjili količinu otpada koja se odlaže u spremnike s otpadomjerima.

Ipak, kako je riječ o pilot projektu i testnoj fazi, usluga odvoza otpada obračunavat će se kao i do sada, a ne po odloženoj količini miješanog komunalnog otpada u spremnike.

Na ovaj način Čistoća će imati bolji uvid u količinu odloženog otpada i navikama naših sugrađana, a rezultati koji se dobiju nakon provođenja pilot projekta bit će pokazatelji za daljnji razvoj.

Korisnicima, koji su evidentirani u sustavu Čistoće kao stalni korisnici, dostavljene su kartice na kućnu adresu. Korisnici koji nisu dobili karticu, istu mogu preuzeti u uredima Čistoće na adresi Dr. Ante Starčevića 9 radnim danom od 8 do 14 sati.