Na IUC-u o vladavini prava u EU i SAD-u

Na IUC-u o vladavini prava u EU i SAD-u

Radio Dubrovnik

U Interuniverzitetskom centru Dubrovnik 14. travnja 2019. godine je otvoren 17. seminar "Advanced Issues of EU Law", u organizaciji Jean Monnet Centra izvrsnosti Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu.

Sudionici seminara, među kojima su suci i nezavisni odvjetnici sa Suda Europske unije te vodeći stručnjaci u području europskog prava, će u četiri dana seminara sa studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu i doktorskim studentima s nekoliko europskih sveučilišta, raspravljati o vladavini prava u Europskoj uniji i SAD-u.

Seminar je otvoren i za širu javnost, a program seminara dostupan je na https://www.pravo.unizg.hr/EJP/jean_monnet_project/dubrovnik_seminar_2019.