Na Mljetu sastanak o zaštiti i održivom razvoju Jadrana

Na Mljetu sastanak o zaštiti i održivom razvoju Jadrana

Dubrovačko-neretvanska županija

25. sastanak županijskih zavoda za javno zdravstvo, županijskih upravnih odjela i zavoda nadležnih za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo, održivi razvoj i pomorstvo jadranskog dijela RH održan je na Mljetu.

Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike izvijestili su o godišnjoj i konačnoj ocjeni kakvoće mora na plažama hrvatskog Jadrana u 2018. godini, a predstavnici županijskih zavoda za javno zdravstvo o kakvoći mora za kupanje u jadranskim županijama u 2018. godini.

Osim izvještavanja, teme ovogodišnjeg sastanka su bile razvoj sustava predikcije kakvoće mora, istraživanje antibiotskih svojstava morskih organizama, karakterizacija obale u RH na primjeru Dubrovačko-neretvanske županije, sanacija iznenadnog onečišćenja mora ugljikovodicima u Raškom zaljevu i druge.

Predstavnik upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije predstavio je Interreg projekt WATERCARE koji se bavi rješenjima smanjenja mikrobiološkog onečišćenja mora za kupanje.

Na sastanku se predstavila i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije s temom zaštićena morska područja Dubrovačko-neretvanske županije te odgovor na pritiske, predstavnici Javnog poduzeća Mareco iz Neuma prezentirali su međudržavni projekt sustava odvodnje otpadnih voda Komama – Neum – Mljetski kanal sa svrhom zaštite Malostonskog i Neumskog zaljeva.

Sudionici sastanka iz Crne Gore, Instituta za biologiju mora iz Kotora, predstavili su projekt vezan uz gospodarenje morskim otpadom, a javno poduzeće Morsko dobro iz Budve je izvijestilo o kakvoći mora na plažama Crnogorskog primorja.

Radni sastanak održan je u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike.